Projekat EpiDoc XML kodiranje rimskih natpisa sa tla Srbije — digitalizacija antičkog epigrafskog nasleđa Balkanološkog instituta SANU usmeren je na istraživanje, digitalno dokumentovanje, publikovanje i prezentaciju antičkog epigrafskog nasleđa na tlu Srbije sa ciljem da se formira elektronska arhiva antičkih (latinskih i grčkih) epigrafskih spomenika sa tla Srbije čiji će pojedinačni zapisi pružati detaljne informacije o svakom epigrafskom dokumentu, relevantno izdanje sa bibliografijom, kao i digitalne ilustracije.

Digitalno dokumentovanje i prezentacija predstavlja svojevrsan vid zaštite kulturnog nasleđa, a primena savremene računarske tehnologije u epigrafskoj disciplini otvorila je nove horizonte u pogledu mogućnosti za nova istraživanja, publikovanjа i očuvanjа ove vrste spomenika koji predstavljaju vrednu tekovinu evropske kulturne baštine, budući u isti mah spomenici materijalne i nematerijalne kulture. Antičko epigrafsko nasleđe u Srbiji deo je te iste tradicije i zaslužuje da bude sistematski i na savremen način obrađeno i sistematizovano, te da zauzme ravnopravno mesto u digitalnoj kulturnoj baštini Evrope.